Spoločenstvo vlastníkov bytov gen. Asmolova 1981/35